wave banner
Home | Exhibit | Gallery Tour | Gallery Info | Contact Us | Blog | Shopping Cart

 

Ozaki bowlReid Ozaki
Artist Info
Ozaki bowl
Gray Shino Bowl
7.5" x 2.5" W
$50
SOLDJune/July 2014:
Ozaki bowl Ozaki vase Ozaki weeble cup Ozaki plate Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail Ozaki pottery thumbnail
From previous exhibits:
Reid Ozaki - Lidded Jar Reid Ozaki - Vase with companion stone Reid Ozaki - Bottle Reid Ozaki - Lidded Container Reid Ozaki - Cylinder Vase Reid Ozaki - Stone Black Vase Reid Ozaki - Black Teapot